Cilj je naše tenis škole osposobiti djecu za primjenu teorijskih i motoričkih znanja koja omogućuju sve bolje svladavanje teniske vještine – što sustavno doprinosi boljoj kvaliteti življenja. Istodobno učinkovito se mijenjaju osobine i razvijaju motoričke sposobnosti čime se izravno osigurava promicanje zdravlja kao nezamjenjivog čimbenika svih ljudskih aktivnosti. Redovitim i kvalitetnim treninzima, trudimo se zadovoljavati dječju potrebu za kretanjem i sve više poticati na samostalno tenisko vježbanje, te razvijati interes za osobni napredak u bavljenju tenisom. Naglašenije se potiče razvoj brzine, koordinacije, ravnoteže i gibljivosti kroz svaki kvalitetno osmišljen i djeci prilagođen trening (različite motoričke igre + trening teniskih pokreta).

Potičemo sve naše polaznike tenis škole

 • na usvajanje znanja o očuvanju i promicanju zdravlja (redoviti i kvalitetno osmišljeni treninzi)
 • na prevenciju pretilosti (ne pijemo gazirana pića,nakon treninga nagradimo se svježim kokicama i izvorskom vodom)
 • na razvijanje i njegovanje higijenskih navika (peremo ruke prije jela,tuširamo se nakon treninga,imamo čistu sportsku odjeću za trening)
 • na aktivan boravak u prirodi (uživamo trenirati na zemljanim-tenisit terenima okruženima šumom i njegovanim travnjakom)
 • na promicanje općih ljudskih vrijednosti (poštujemo unaprijed dogovorena pravila treninga, družimo se i međusobno surađujemo tijekom teniske igre, ne psujemo,čekamo na red,obzirni smo i pristojni prema drugima)
 • na omogućavanje osobne afirmacije (dvaput godišnje organiziramo turnir polaznika tenis škole i trudimo se sve više napredovati-biti bolji u svladavanju teniske vještine)
 • na osposobljavanje za suradničko ponašanje i nenasilno rješavanje konflikata (vježbamo i igru u parovima, znamo čestitati pobjedniku i priznati da nismo uvijek najbolji, uočavamo svoje pogreške)

Kako se uči motoričko znanje – teniska vještina?

1. Faza usvajanja

 • ostvarivanje početnog gibanja i izvođenje na osnovnoj razini („gruba“ koordinacija)
 • visoka razina pažnje svakog učenika i jednostavnije postavljeni teniski zadatci
 • nakon određenog broja ponavljanja počinje se s ispravljanjem samo ključnih pogrešaka kako bi se djetetu omogučilo njihovo uočavanje

2. Faza početnog usavršavanja

 • cilj je podizati kvalitetu izvođenja temeljnih teniskih udaraca i njihove povezanosti
 • aktivira se individualna sposobnost koordinacije pokreta što je dugoročno značajno za teniski razvoj
 • trener ne ubrzava usvajanje teniskih pokreta, kvalitetno se provodi učenje i smanjuje količina ispravljanja pogrešaka

3. Faza naprednoga usavršavanja

 • podiže se ukupna koordiniranost teniskog gibanja, usklađenija izvedba određenog motoričkog zadatka
 • ispravljanje pogrešaka sve više je usmjereno na pojedine kretnje i pokrete koji su bitni za pravilno izvođenje teniskih udaraca

4. Faza stabilizacije

 • sigurno izvođenje temeljnih teniskih gibanja
 • postoje samo manje pogreške pojedninih teniskih pokreta
 • sve skladnije, sigurnije i brže izvođenje teniskog zadatka
 • pojavljuju se stilske posebnosti(ovise o morfološkim i motoričkim sposobnostima učenika)

5. Faza automatizacije

 • cilj je potpuno usavršiti teniske pokrete tako da postanu navika – automatizirano gibanje
 • teniska vještina može biti usvojena na zadovoljavajućoj, višoj, visokoj ili vrhunskoj razini
 • potpuno skladno izveden teniski zadatak

Tu nije završetak teniskog učenja, već samo dovoljno kvalitetno naučeno motoričko gibanje koje se neće zaboraviti, a preduvjet je daljnjem usavršavanju. Ipak, dugotrajnija razdoblja ne-bavljenja tenisom znatno umanjuju učinkovitost izvođenja teniskih udaraca, kao i svakog drugog motoričkog znanja.